افزایش حجم ذخایر آب سد های استان حمص درپی بارش های اخیر

حمص – سانا

حجم آب ذخیره شده پشت سدهای استان حمص درپی بارش های اخیر افزایش یافت.

مدیر اداره منابع آبی حمص با بیان اینکه 48 درصد حجم سد های این استان از آب پر است اعلام کرد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته حجم کنونی آب موجود در مخزن ۳ سد دریاچه قطینه، تلحوش و المزينه به‌ ترتیب بالغ بر 600ر79 ، 310ر13  و 450ر22  میلیون متر مکعب است.

مدیر اداره منابع آبی حمص ادامه داد: وضعیت سدها خوب است و همه سد های کوچک و متوسط واقع در غرب استان حمص پر است.