عبداللهیان در دیدار با سفیر محمود بر تداوم روابط استراتژیک ايران –سوريه تاكيد کرد

تهران –سانا

حسين امير عبد اللهيان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ايران در امور بین الملل بر اهميت تقویت روابط دو جانبه و همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم بين  تهران – دمشق تاکید کرد.

 حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شوراري اسلامي ايران و مدیرکل بین الملل  با دكتر عدنان محمود سفیر كشورمان در تهران  دیدار و گفت وگو کرد

عبداللهیان با اشاره به روابط ممتاز میان دو كشور بر تداوم این رابطه استراتژیک و مستحکم تأکید کرد.

دستیار ویژه رئیس مجلس شوراري اسلامی ايران گفت كه ایران به حمایت های خود از راه حل سیاسی در سوریه ادامه خواهد داد.

امیرعبداللهیان اشاره كرد: تداوم حضور بقایای تروریست ها و نظامیان خودخوانده خارجی در سوریه  بدون تایید دولت سوریه  در تعارض با صلح و امنیت در منطقه است.

دکتر عدنان محمود سفیر كشورمان در تهران بر ضرورت گسترش تعاملات اقتصادی، سرمایه گذاری و تجارت  میان دو کشور تاکید کرد.