ستاد های هماهنگی سوریه و روسیه: واشنگتن از تروریست های”کلاه های سفید” حمایت و از ورود کمک ها به بازداشت شدگان الرکبان جلوگیری می کند

مسكو- سانا

ستاد های هماهنگی سوریه و روسیه در امور بازگشت آوارگان تاکید کردند: هنگامی که آمریکا آوارگان سوری را در شرایط فاجعه بار بازداشت می کند صد ها میلیارد دلار برای حمایت از آنچه موسوم به سازمان کلاهای سفید اختصاص داد تا اقدامات تحریک آمیز با استفاده از مواد سمی انجام دهد و توجیهی برای تجاوز به دولت سوریه و زیرساخت های آن فراهم کند.

ستاد های هماهنگی سوریه و روسیه در امور بازگشت آوارگان با صدور بیانه ای تاکید کردند: هیچ دلاری از آنچه موسوم به کمک ها که در کنفرانس بروسکل توسط آمریکا اختصاص داده شد در اختیار ملت سوریه قرار نخواهد گرفت، اما این پول برای حمایت از تروریست های کلاه های سفید و حمایت از اقدامات تحریک آمیز و ساختگی ها و دروغهایی در مورد بکارگیری مواد سمی خرج خواهد شد.

وزارت خارجه آمریکا در 14 ماه جاری به تصمیم خود برای ارائه 5 میلیون دلار به تروریست های آنچه موسوم به “کلاه های سفید” وابسته به گروه تروریستی “جبهه النصره” اذعان کرد.