شایعات در مورد افزایش قیمت دیزل برای رسانه های حمل و نقل داخلی درست نيست

دمشق- سانا

یک منبع رسمی در وزارت نفت و مواد معدنی تاكيد كرد كه حقيقت شایعات در مورد افزایش قیمت سوخت دیزل برای رسانه هاي حمل و نقل داخلی در استان ها وجود ندارد.

منبع افزود که وزارتخانه در حال ادامه به ارائه دیزل به این بخش با قیمت یارانه 80  لير سوري براي هر ليتر است.

شاهد أيضاً

پیش بینی کاهش دمای هوا و احتمال بارش باران

دمشق-سانا اداره كل هواشناسي کشور با پيش بيني کاهش 3-5 درجه ای دمای هوا اعلام …