دستگیری 8 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای رژیم صهیونیستی

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیرهای اشغالگر اسرائیلی 8 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به خانه هایی در “الخلیل”، “بیت لحم”، “نابلس”، “جنین” و “سلفیت” یوررش بردند و 8 فلسطینی دستگیر کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به سیاست خود علیه فلسطینیان از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و یورش به خانه ها و دستگیری آنها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.