امضای کتاب خن فیخون اثر نویسنده محمد حجازی

حلب-سانا

شاعر محمد حجازی کتاب جدید خود را به اسم “خن فیخون” (خیانت کن پس خودش خیانت می کند) طی جشنواره در مرکز فرهنگی عربی در عزیزیه در شهر حلب امضا کرد.

این کتاب عبارت است از متون سرشار از نقل قول و تعدادی از تشبیهات زیبا.

شاعر “عصام ترشحانی” به این کتاب نقد داشت و دیدگاه خود را نسبت به این کتاب ارائه داد.

گفتنی است که این جشنواره توسط اداره کل فرهنگ حلب، خانه کتاب ملی با مدیریت نویسنده “عبد الغنی مخللاتی” برگزار شد.