دستگیری 10 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای رژیم صهیونیستی

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیرهای اشغالگر اسرائیلی 10 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به خانه هایی در “قدس اشغالی” و شهرک “الخضر” در بیت لحم “عموریه” و “لبن شرقی” در نابلس “عزون” در قلقیلیه یوررش بردند و 10 فلسطینی دستگیر کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به سیاست خود علیه فلسطینیان از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و یورش به خانه ها و دستگیری آنها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.

راما