ستادهای هماهنگی سوریه و روسیه: آمریکا مسؤول فوت کودکان در اردوگاه الرکبان است

مسكو – سانا

ستادهای هماهنگی سوریه و روسیه در امور بازگشت آوارگان سوری تاکید کردند که آمریکا مسؤول فوت کودکان در اردوگاه الرکبان است به ویژه پس از اینکه دو کودک سوری قبل از دو روز به دلیل سوءتغذیه فوت کردند ، واشنگتن اهمیتی به زندگی کودکان بی گناه نمی دهد و هزاران سوری را در یک اردوگاه مرگ همانند گتو بازداشت کرده است.

ستادهای هماهنگی سوریه و روسیه امروز با صدور یک بیانه ای اعلام کردند: اوضاع اردوگاه الرکبان رو به وخامت است چون نیروهای اشغالگر آمریکایی با حمایت از گروه های تروریستی همچنان شهروندان سوری را در این اردوگاه بازداشت و از خروج آنان از آن جلوگیری می کنند.

در این بیانه ای آمده است: طرف آمریکایی با عبور کاروان های اتوبوس ها به منطقه اشغال شده التنف مخالفت کرد.

در این بیانیه ای نیز به اظهارات نماینده سازمان بهداشت جهانی در سوریه که گفت: “هیچ پزشک در اردوگاه الرکبان حضور ندارد، این مسئله به تشدید عفونت ها در بیماران می گردد” اشاره شده است.

ستادهای هماهنگی سوریه و روسیه تاکید کردند: آمریکا منطقه التنف را اشغال و با استفاده از تروریست ها در مسیر فعالیت سازمان های انسانی بین المللی مانع تراشی می کند.

در این بیانه ای نیز تاکید شده است: دولت سوریه آماده پذیرایی ساکنان اردوگاه الرکبان و مساکن کافی برای پذیرش و اسکان آنان را آماده کرده است.

ستادهای هماهنگی سوریه و روسیه در پایان  از طرف آمریکایی خواستند تا اجازه ورود منطقه اشغال شده التنف برای خارج کردن ساکنان اردوگاه الکبان و پایان دادن به رنج و دردهای آنان را بدهد.

غیاث