خبرنگار سانا: یگان های از ارتش عربی سوریه گروه های تروریستی را در روستاها “اللحایا” “مورک” “کفرزیتا” “تل عثمان” وتل الصخر در حومه شمالی حما را نابود کردند

خبرنگار سانا: یگان های از ارتش عربی سوریه گروه های تروریستی را در روستاها “اللحایا” “مورک” “کفرزیتا” “تل عثمان” وتل الصخر در حومه شمالی حما را نابود کردند

شاهد أيضاً

بررسی توسعه همکاری در زمینه حمل و نقل در دیدار وزیر حمل و نقل با سفیر چین در دمشق

دمشق – سانا  مهندس زهیر خزیم، وزیر حمل و نقل با شی هونگوی، سفیر چین …