نماینده اتحادیه وکلای عرب در سازمان ملل: گزارش کمیته حقوق انسان مبنی بر اطلاعات ارائه شده از منابع متخاصم با دولت سوریه است

ژنو – سانا

دکتر الياس الخوری نماینده اتحادیه وکلای عرب در سازمان ملل متحد تاکید کرد که گزارش کمیته حقوق انسان سیاسی و مبنی بر اطلاعات ارائه شده از منابع متخاصم با دولت سوریه است.

نماینده اتحادیه وکلای عرب در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در چهارمین اجلاس دور عادی شورای حقوق بشر توضیح داد: این کمیته بر اساس یک تصمیم سیاسی تشکیل شد و از ابتدا گزارش ها و مواضع این کمیته بی طرف نبود و بر منابع متخاصم با دولت سوریه تکیه می کند و همه اطلاعات و گزارش ها ارائه شده توسط نهادهای رسمی سوریه را نادیده می گیرد.

نماینده اتحادیه وکلای عرب در سازمان ملل متحد توضیح داد: ریشه های اصلی بحران سوریه وجود تروریسم و مداخله خارجی تعدادی از کشورها در امور داخلی کشورها است از جمله برخی از اعضای دایم شورای امنیت ، این کشورهابا هدف لطمه زدن به استقلال و وحدت ارضی سوریه منشور و اصول سازمان ملل متحد را  نقض می کنند.