دهها فلسطینی در یورش نیروهای اشغالگر به الخلیل دچار حالت خفگی شدند

قدس اشغالی -سانا

درپی یورش نیروهای رژیم اشغالگر به مدرسه الخلیل در شهرک قدین در الخلیل در کرانه باختری و استفاده نیروهای این رژیم از بمب های گاز سمی، یک معلم و دهها دانش‌آموزان فلسطینی دچار حالت خفگی شدند.

خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد: نیروهای رژیم اشغاگر به این مدسه یورش بردند و اقدام به شلیک بمب های گاز سمی کردند که درپی آن یک معلم و دهها دانش‌آموزان فلسطینی دچار حالت خفگی شدند.