حضور سوریه در المپیاد ریاضی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام

دمشق-سانا

سوریه در مسابقات آلمپیاد ریاضی کشورهای آسیا واقیانوس آرام که توسط مکزیک از طریق شبکه انترنتی برگزار شده وبا مشارکت بیش از 50 کشور، حضور داشت.

آزمون ها طی چهار ساعت متوالی همزمان در تمام کشورهای شرکت کننده انجام شد، این آزمون ها شامل سوالات با سطح بالا است، وارتباط مستقیم با کمیته علمی آسیایی برای المپیاد در مکزیک از طریق شبکه انترنتی برای پاسخ به پرسشهای مورد نیاز از سوی دانشجویان برقرار شد.

حسین

شاهد أيضاً

حمایت غیرقانونی واشنگتن از شبه نظامیان جدایی طلب /قسد/ و جنایات آنان

حسكه – سانا آمریکا همچنان با حمایت غیرقانونی از شبه نظامیان جدایی طلب/قسد/ قانون بین …