گروه های تروریستی حاضر در ریف ادلب با 9 خمپاره موشکی علیه شهر محرده و اطراف آن تجاوز کردند

حماه-سانا

گروه های تروریستی که در شهرک ادلب حضور دارند، اقدام به نقض مکرر توافق منطقه کاهش تنش از طریق انجام حملات خمپاره ای موشکی علیه شهر محرده و اطراف آن در ریف شمالی حماه کردند.

خبرنگار سانا در حماه گزارش داد که گروه های تروریستی حاضر در شهر ادلب با 9 خمپاره موشکی علیه شهر محرده تجاوز کردند.

خبرنگار سانا گفت: تهاجم تروریستی علیه شهر محرده باعث وقوع خسارات مادی در بعضی منازل شد اما تلفات جانی در پی نداشت.