عملیات جدید قاچاق چند قطعه آثار باستانی به خارج سوريه ناکام ماند

درعا –سانا

خبرنگار سانا گفت که مقامات ذیربط، موفق شدند قطعات آثار باستانی را در منطقه الصنمین در درعا شناسایی و ضبط کنند.

خبرنگار توضیح کرد که که این آثار باستانی برای قاچاق آماده شده بودند که مقامات ذیربط مانع از انجام این اقدام شد.

از زمانی که ارتش عربی سوریه به صورت کامل استان درعا را آزاد کرد، پلیس این استان به همراه اداره آثار باستانی چندین بار تلاش قاچاقچیها برای خارج کردم قطعات آثار باستانی را ناکام گذاشته‌اند.