بازگشت سری جدیدی از آوارگان سوری از اردوگاه های پناهندگی در اردن به وطن

درعا – سانا

در راستای تلاش های دولت برای برای بازگشت آوارگان سوری به روستاها و شهرک های خود، سری جدیدی از سوری ها که به دلیل تروریسم آواره شده بودند امروز با عبور از گذرگاه مرزی نصیب – جابر از اردوگاه های پناهندگی در اردن به وطن بازگشته اند.

خبرنگار سانا اعلام کرد: تعدادی از افراد که که به دلیل جنایات تروریست ها آواره شده بودند، امروز با عبور از گذرگاه مرزی نصیب به وطن بازگشته اند.

خبرنگار سانا ادامه داد: قرار است این افراد به منازل خود در مناطقی برگردند که ارتش عربی سوریه آنها را از وجود تروریست ها پاکسازی کرده است.

تعدادی از بازگشت شدگان در مصاحبه با خبرنگار سانا ضمن تشکر از ارتش به خاطر پاکسازی مناطق خود از تروریسم از پایان یافتن رنج و درد خود در اروگاه های پناهندگی که فاقد لوازم و شرایط اولیه زندگی است ابراز شادی کردند.

غیاث جاویش