پنجاه کلاس درس پیش ساخته در مدارس شهرهای حسکه و قامشلی احداث شد

حسكه – سانا

پنجاه کلاس درس پیش ساخته اهدایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد / یونیسِف/ در مدارس شهر های حسکه و قامشلی احداث شد.

مدیر اداره آموزش و پرورش به خبرنگار سانا توضیح داد: 21 کلاس از مجموع این کلاس ها در مدارس شهر قامشلی، 29 کلاس نیز در مدارس شهر حسکه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: احداث این کلاس های درسی جدید به رفع مشکل کلاس های شلوغ سهیم خواهد بود.

شایان به ذکر است که اداره آموزش و پرورش حسکه در سال گذشته 71 کلاس درس پیش ساخته اهدایی یونسیف را در مدارس حسکه و قامشلی احداث کرد.

غیاث جاویش