لاوروف: به ایجاد کارگروه‌های جدید برای حل اوضاع سوریه نیازی نیست

دوحه-سانا

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: به ایجاد کارگروه‌های جدید برای حل اوضاع سوریه نیازی نیست، زیرا سند آستانه برای این کار کافی است.

وزیر خارجه روسیه، در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه شیخ نشین قطر طی گفتگوهای خود در دوحه پایتخت قطر به مسئله ایجاد کارگروه‌های جدید برای بازگرداندن ثبات در سوریه زیرا مکانسیم های کافی برای ایجاد راه حل بحران در سوریه وجود دارد، نپرداخت.