صباغ طی سخنرانی خود در بیست ونهمین کنفرانس اتحادیه پارلمان های عرب… پیروزی سوریه علیه تروریسم یک پیروزی برای کل جامعه عرب ومنطقه است

عمان-سانا

رئیس پارلمان “مجلس الشعب” سوریه حموده صباغ  طی سخنرانی خود در بیست ونهمین کنفرانس اتحادیه پارلمان های عرب که در پایتخت اردن عمان برگزار شده، تاکید کرد که شهر قدس جوهر عروبیت ودفاع مان از آن یک دفاع از کل فلسطین واز وجود ما به عنوان یک ملت بزرگ است.

صباغ تاکید کرد که پیروزی سوریه علیه تروریسم یک پیروزی برای کل عرب ومنطقه است وبه نجات جهان از این معضل که توسط  قدرتمنترین قوای دشمن ایجاد شده، کمک می کند، واشاره کرد که این پیروزی نشانه تولد یک دستور العمل جدید در جهان متعادل تر خواهد شد، که ویژگی های آن به شدت به جای سیستم تک قطبی که عواقب آن برای ملت عرب ومسائل آن به ویژه مسئله اصلی عرب “فلسطین” فاجعه بار بوده، ظاهر شد.

صباغ طی کنفرانس که تحت عنوان “قدس پایتخت ابدی فلسطیتن است” منعقد شده، افزود:  قدس در ذهن ودل ما است.. ودر تمام حواس واحساسات ما است…قدس جوهر عروبیت است.. در آن صدای الله آکبر وناقوسهای کلیسا و می پیچید.

وی افزود:  من از قلب تپنده عروبیت آمدم، از دمشق  شام که همیشه در حال مبارزه با تهاجم خارجی برای دفاع از عروبیت است.

ملت عربی سوریه سرش بلند است، وری سرش دو شعار می گذارد این دو شعار توسط رئیس جمهورمان دکتر بشار اسد از ملت مقتدر بدست آورده این دو شعار می گوید: هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم شدن است،  وما یک ملت است که  آمیدواری از رحم درد بدست می آورد.

صباغ تاکید کرد که ملت سوریه امروز نجات خود از طریق خون وفداکاری جوانان وشجاعت ارتش خود  می نویسد، وبا حمایت وپشتیبانی از برادران ودوستان ومتحدان آن است. با وجود عدم تعادل  مالی ویا نظامی میان یک ملت نسبتا کوچک  در برابر یک ائتلاف متشکل از ناتو ورژیم صهیونیستی ومزدواران تروریستی است. وی طی سخنرانی خود تاکید کرد که نبرد با دشمن صهیونیستی یک نبرد وجودی است وسرنوشت عرب  وخطرات آنها یکی است.

 

 

حسین

شاهد أيضاً

دستور رئیس جمهور برای کاهش عوارض انتقال سند ملک و ثبت آن

دمشق – سانا باهدف کاهش عوارض انتقال سند ملک و ثبت آن و عوارض حمایت …