شمخانی: جوانان ارتش عربی سوریه نشان دادند که غرب محور عالم نیست

تهران-سانا

علی شمحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد که آمریکا، غرب و کشورهای مرتجع منطقه عناصر تروریست و مزدور را به خدمت گرفتند تا ریشه مقاومت را بخشکانند.

شمخانی طی یک سخنرانی امروز در همایش ملی «تاریخ شفاهی دفاع مقدس» گفت: جوانان ارتش عربی سوریه همپیمانان آنها، نشان دادند که غرب محور عالم نیست و نیروهای آمریکا به سادگی قابل فروپاشی است.

وی تصریح کرد: امروز جهان به این واقعیت پی برده است که در نبرد اراده ها، خون بر شمشیر پیروز است.

راما