200 هزار کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند

دمشق – سانا

مدیر مؤسسه عمومی تامین اجتماعی سوريه از برقراری پوشش بیمه ای 200هزار کارگر طی شش ماه گذشته خبر و توضيح داد: 215هزار کارگر در بخش خصوصی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: افزایش تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نشانگر بهبودی بازار کار است.

مدیر این مؤسسه با بيان اينكه تعداد کل کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به 700 هزار نفر رسید، اعلام کرد: درآمد این مؤسسه در سال میلادی گذشته به 17 ملیارد لیر رسید.

مدیر مؤسسه عمومی تامین اجتماعی سوريه افزود: تعداد زیادی از کارفرمايان از قانون شماره 26 سال 2018 میلادی مبنی بر معافيت کارفرمايان از جريمه تاخير پرداخت حق بيمه کارگران بهرمند شده اند و اقدام به پرداخت حق بیمه کارگران کردند.