تروریست ها مسجد سلطانیه در شهرستان حلب را منفجر کردند .

حلب – سانا

گروه های تروریستی به بمب کذاری مسجد باستانی سلطانیه در شهر قدیمی حلب را اقدام کردند.

خبرنگار سانا در حلب گفت: این انفجار منجر به نابودی بخش های بزرگی از مسجد واقع در منطقۀ توریستی درمحیط اطراف حلب منجر کرد. واین منطقه از مهمترین مناطق توریستی وباستانی در شهرستان حلب که شامل آثار باستانی و امکانات توریستی است؛ محسوب می شود.

وزارت اوقاف در بیانیه گفت : در مقابل پیروزهای ارتش جموری عربی سوری، گروه های تروریستی به قتل وجنایت آن ادامه داشتند.

وزارت اشاره کرد که در هنگام تجاوز صهیونیستی علیه کشور ما؛ تروریست ها یکی از قدیمترین مساجد سوریه وشهرستان حلب به نام مسجد سلطانیه را منفجر کردند.

وزارت تاکید کرد که علمای سوریه مصمم است که رفتارهای خوارج وگروه های وهابی این عصر را فاش کنند.