اللقیس وخوری همکاری کشاورزی میان سوریه ولبنان بحث وگفتگو کردند

بیروت-سانا

وزیر کشاورزی لبنان حسن اللقیس با دبیر کل شورای عالی سوریه –لبنان نصری خوری روابط برادرانه میان سوریه ولبنان بحث وگفتگو کردند.

اللقیس طی دیدار با خوری درباره پرونده تفاهمنامه های کشاورزی میان سوریه ولبنان ومکانیزم های وارد وصادر کردن محصولات کشاورزی میان دو کشور علاوه بر کمیته های فنی وفعال سازی کارآن به طور که به نفع کشاورزان و مصرف کنندگان وتاجران بحث وگفتگو کرد.

حسين

شاهد أيضاً

دکتر فیصل المقداد: دستاوردهای ارتش عربی سوریه و پیروزی مردم سوریه طرح های برنامه ریزی شده علیه سوریه را به شکست کشاند

 دمشق – سانا دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران در مصاحبه با شبکه …