3.88 میلیارد لیر برای جبران خسارت از طریق صندوق امداد خشکسالی سال گذشته

دمشق-سانا

به گفته مدیر مالی صندوق امداد خشکسالی وبلایای طبیعی “محمد البحری” به کشاورزان آسیب دیده سال گذشته  بیش از 3.887 میلیارد لیر سوری به عنوان جبران خسارت ها داده شد، این جبرانی ها شامل محصولات کشاورزی وسبزیجات ودرختان میوه ، وثروت های حیوانی می باشد. واز این جبرانی ها بیش از 68894 کشاورز استفاده کرد.

حسین

شاهد أيضاً

یک شهید و دو مجروح درپی انفجار یک مین به جا مانده از تروریست های “داعش” در حومه سلمیه

حماه – سانا بر اثر انفجار یک مین به جای مانده از تروریست های “داعش” …