ایجاد مناطق صنعتی جدید در ریف دمشق

ريف دمشق – سانا

مدیر مناطق صنعتی استان ریف دمشق از ایجاد مناطق صنعتی جدید و توسعه مناطق صنعتی موجود در استان ریف دمشق خبر داد.

مهندس اسعد خلوف در مصاحبه با خبرنگار سانا توضیح داد: وزارت مدیریت محلی و محیط زیست خواستار بررسی طرح ایجاد مناطق صنعتی جدیدی خبر و توضیح داد: مطالعات لازم برای تأسیس منطقه صنعتی 200 متری خربه الشياب و منطقه صنعتی 1500 دونوم حران العوامید و منطقه صنعتی 200 دونوم جاده البارده انجام شده است.

مدیر مناطق صنعتی استان ریف دمشق افزود: مطالعات لازم برای تاسیس یک منطقه صنعتی در شهرک منین در حال انجام است.

وی نیز از اضافه شدن 100 هکتار به فضای منطقه صنعتی النبک خبر و توضیح داد: طرح توسعه منطقه صنعتی النبک به تصویب رسید و اکنون مشغول بررسی نقشه های تنظیمی آن هستیم.

غیاث