500 بورسیه تحصیلی روسیه به دانشجویان سوریه و14 نماینده از دانشگاه ها برای انتخاب دانشجویان

دمشق-سانا

وزارت تعلیم عالی سوریه امروز آزمون انتخاب دانشجویان قبولی تحت عنوان “با علم متحد می شویم” برای ادامه تحصیل در روسیه طبق 500 بورسیه تحصیلی اعطا داده شده از سوی فدرال روسیه در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری در رشته های مختلف  در دانشگاه های روسیه  برای سال تحصیلی 2019-2020، آغاز کرد.

آزمون های قبولی بورسیه تا 28 ماه جاری ادامه دارد، این آزمون ها شامل مصاحبه شفاهی وتحت نظارت کمیته علمی مشترک از طرف دو جانبه سوریه وروسیه می باشد.

حسین

شاهد أيضاً

دکتر بشار الجعفری: سوریه با پیشنویس قطعنامه ارائه شده توسط برخی از کشور ها مخالف است چون این پیشنویس دلایل اصلی بحران انسانی را نادیده می گیرد

نيويورک – سانا دکتر بشار الجعفری نماینده دایم کشورمان در سازمان ملل متحد تاکید کرد: …