دستگیری 10 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی 10 فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به شهر های “بیت لحم”، “جنین”، “الخلیل” و “سلفیت” و به شهر ، “الرام” در القدس یوررش بردند و 10 فلسطینی بازداشت کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به سیاست خود علیه فلسطینیان از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و یورش به خانه ها و دستگیری آنها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.