محكوميت دخالت آمریکا در امور ونزوئلا توسط روسیه

مسکو-سانا

مجددا مجلس اعلای روسیه در مورد تبعات اقدامات تحریک آمیز علیه ونزوئلا ومربوط به ادعای ارائه کمک های بشردوستانه هشدار داد وتاکید کرد:این اقدامات “دخالت علنی وآشکار” در امور داخلی این کشور شمره می شود.

رئیس کمیته امور بین المللی در مجلس ” کنستانتین کوساچف ” طی اظهاراتی به خبرگزرای اسپوتنیک گفت: روسیه از نزدیک تحولات واوضاع در ونزوئلا دنبال می کنیم وپر واضح است که در پی این تحولات اقدامات تحریک آمیز انجام خواهد شد که هدفش ایجاد منازعه وهمی وخیالی بین دولت وجامعه است وی افزود: این اقدامات تحریک آمیز جز دخالت در امور داخلی این کشور محسوب نمی شود.

سناتور روسی تاکید کرد: رابطه بین دولت وجامعه مسئله داخلی منحصر به خود ونزوئلا ومردم این کشور است. وی گفت حاکمیت متلعق به اراده مردم ونزوئلا است وبه هیچ عنوان نمی شود چه از طرف خارج مانند آمریکا یا از خاک دولت های دست نشانده آمریکا را دخالت کرد.

رئیس جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو دیروز قطع روابط دیپلماسی با کلمبیا در موازات افزایش تلاش دخالت در امور داخلی این کشور از طریق رساندن “کمک های بشردوستانه” به داخل خاک ونزوئلا اعلام کرده بود.

ت.م