زلزله 6 ریشتری در شرق اندونزی

جاکرتا – سانا

زلزله ای به شدت 6 درجه ریشتر در استان مالوکا در اندونزی ثبت شد. این مطلب را سرویس زمین شناسی آمریکا گزارش داده است.

به گزارش حبرگزاری چینی شین هوا ، مرکز زمین لرزه در 156 کیلومتری از مالوکا فاصله دارد و کانون آن در عمق 133 کیلومتری قرار داشت.

هیچگونه گزارشی در باره به بار آمدن تلفات و خرابی ها در منطقه زلزله زده دریافت نشده و در مورد خطر وقوع سونامی در این منطقه نیز هشدار داده نشده است

شاهد أيضاً

وقوع زمین‌ لرزه در ساحل شرقی ژاپن

توکیو – سانا زلزله‌ای به قدرت هفت و دو دهم ریشتر امروز ساحل شرقی ژاپن …