به ظرفیت 900 تن روزانه.. کارخانه آمونیاک اوره در حمص آغاز به کار کرد

حمص – سانا

پس از تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید، امروز کارخانه آمونیاک اوره در استان حمص به ظرفیت روزانه 900 تن آغار به کار کرد.

محمد معن جذبه، وزیر صنعت سوریه، به خبرنگاران گفت: کارخانه آمونیاک اوره یکی از مهمترین کارخانه ها به شمار می رود زیرا این کارخانه کود اوره را که برای طرح کشاورزی لازم است، تولید می کند.

دکتر اسامه ابوفخر، مدیر کل شرکت ملی صنایع شیمی، توضیح داد که فرایند تولید کارخانه برای پاسخگویی به افزایش تقاضای خرید کود ازسر گرفت.

وی افزود: روزانه حدود یک میلیون متر مکعب گاز برای ازسر گیری فرایند تولید کارخانه، فراهم شده است.