تصفیه 8500 هزار تن وش پنبه درکارخانه پنبه پاک کنی الفداء

 حماه-سانا

کارخانه پنبه پاک‌کنی «الفداء» واقع  در حماه   8500 تن پنبه را از سوی کشاورزان تحویل گرفت و از آغاز عملیات تولید پنبه تا کنون تولید این کارخانه از پنبه محلوج به 16500 تن رسیده است.

مهندس هشام الکردی مدیر کل کارخانه پنبه پاک‌کنی”الفداء” به خبرنگار /سانا/ ضمن اشاره به اینکه   حاصل فرآوری این مقادیری از پنبه عبارت از 4100 تن وش پنبه محلوج و 2900 پنبه  محلوج است.