فلاحت پیشه: ایران در حال تلاش برای همکاری منطقه ای در برابر تروریسم

تهران-سانا

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای ایران تاکید کرد: ایران برای همکاری منطقه ای در برابر تروریسم را کار می کند.

خبرگزاری ایرنا به نقل از فلاحت پیشه گفت: “ما در حال تلاش برای ایجاد همکاری مشترک برای مبارزه با تروریسم در دستور کار ایران، هند، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هستیم”.

وی اشاره کرد: “ایران در حال تلاش برای ارائه پشتیبانی بیشتر در روند قانون بودجه مربوط به امنیت مرزی است”.