بارسیک: یک آژانس مسافرتی فرانسوی سفرهای گردشگری به سمت سوریه در ماه آوریل آغاز خواهد کرد

دمشق_ سانا

یک آژانس مسافرتی قصد دارد سفرهای گردشگری به سمت سوریه برای آشنایی مسافران با میراث وآثار باستانی آن، آغاز کنند.

معاون وزیر گردشگری مهندس بسام بارسیک در یک بیانیه به سانا یاد کرد که شرکت “کلیو” فرانسه از آوایل ماه آوریل سفرهای گردشگری  به مدت 10 روز  به سوریه آغاز خواهد کرد. وبرای مسافران تمام نیازهای خود از جمله اتوبوس های خصوصی ومحل اقامت در هتل ها در چندین مقصد توریستی در دمشق ولاذقیه وپالمیرا وحمص ومعلولا با هزینه 3000 هزار یورو، فراهم خواهد کرد.

بارسیک خاطر نشان کرد که شرکت کلیو با دفاتر توریستی سوریه قبل از جنگ کار وهمکاری می کرد، طی چند ماه اخیر با تعدادی از شرکت های توریستی در سوریه تماس گرفته وبرای ورود اولین گروه توریستی در اوایل ماه آوریل هنماهنگ کردند . وقرار است چهار تور گردشگری در سال جاری برگزار کنند.

حسین

شاهد أيضاً

دستور رئیس جمهور دکتر بشار اسد برای ایجاد شرکت عمومی مطالعات مهندسی

دمشق – سانا رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستور شماره/12/ سال /2019/ مبنی بر ایجاد …