استقبال از محصولات سوریه در نمایشگاه میر اکسپو بیروت 2019

بیروت – سانا

نمایشگاه میر اکسپو بیروت 2019 با حضور پررنگ شرکتهای سوری و عرضه محصولات مرتبط با صنعت فرش، محصولات سنتی، محصولات نساجی، لباس، و مواد غذایی در بیروت گشایش یافت.

در جریان برگزاری نمایشگاه میر اکسپو بیروت 2019 که با حضور  ده ها شرکت کننده از تعدادی از کشورها در شهر بیروت لبنان برگزار گردید.

11 نماینده از سوریه، محصولات مرتبط با صنعت فرش، محصولات سنتی، محصولات نساجی، لباس، و مواد غذایی را به نمایش گذاشتند و با استقبال چشم گیر بازدیدکنندگان مواجه گردیدند.