تقدیر رئیس اتحادیه خبرنگاران کوبا از پایبندی ملت سوریه در طول سال های جنگ 

هاوانا-سانا

ریکاردو رونکیجو پیلو رئیس اتحادیه خبرنگاران کوبا قدردانی خود را از پایبندی ملت سوریه در طول سال های جنگ و دفاع این ملت از حاکمیت و استقلال کشور خود و ناکام گذاشتن توطیه ها تحت رهبری آمریکا علیه سوریه ابراز کرد.

پیلو طی دیدار با دکتر ادریس میا سفیر سوریه در کوبا در مقر اتحادیه خبرنگاران در پایتخت هاوانا اشاره کرد: رسانه های کوبا از تحولات سوریه پیروی می کنند و رسانه های مختلف کوبا نقش مهمی در افتضاح کمپین های تبلیغاتی ضد سوری بازی کردند.

رئیس اتحادیه خبرنگاران کوبا از تقویت روابط با اتحادیه خبرنگاران سوریه استقبال کرد.

به نوبه خود دکتر میا بر اهمیت تحکیم همکاری و هماهنگی بین اتحادیه های خبرنگاران دو کشور به ویژه در شرایط کنونی که دو کشور در معرض آن قرار می گیرند، تاکید کرد.

در این دیدار روزا میریام الیزالدی معاون رئیس اتحادیه خبرنگاران کوبا حضور یافت.

راما