چند فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست ها در غزه زخمی شدند

قدس اشغالی-سانا

چند فلسطینی در نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی و شماری نیز بر اثر استنشاق گاز اشک آور دچار آسیب شدند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” اعلام کرد: نظامیان صهیونیست نیز با شلیک گلوله های جنگی و گاز اشک آور به سمت فلسطینی ها باعث زخمی شدن تعدادی از آنان شدند.