بخش مرغداری به تدریج در حال بهبود است

درعا-سانا

پس از بازگشت امنیت وثبات به تمام مناطق در استان درعا ، مرغداران پس از سال های توقف به دلیل تروریسم، به تجدید مجوزات خود را شروع کردند.

مهندس ولید المصری، رئیس اداره تولید حیوانی خاطر نشان کرد که  بسیاری از مرغداران به اداره بهداشتی حیوانات برای تجدید مجوزهای سالن های مرغداری خود مراجعه می کنند

مرغداران قصد بازسازی سالن های پرورش مرغ دارند برای آغاز مجدد کار خود در تولید وپرورش  مرغ تخمگذار ومرغ گوشتی می باشد.

وی افزود: تعداد مجوزهای تجدید شده تا امروز به 105 مجوز رسیده، وانتظار می رود به دلیل بهبود شرایط امنیتی وثبات در استان درعا تعداد مجوزها افزایش یابد.

حسین