حضور گسترده مردمی در جشنواره خرید “ساخت در سوریه” در شهر حمص

حمص-سانا

جشنواره خرید “ساخت در سوریه” که توسط غرفه صنعتی دمشق وریف آن وبا همکاری با غرفه صنعتی حمص برگزار می شود، فعالیت های خود را در سالن ورزشی شهید  غزوان ابو زید در شهر حمص ادامه می دهد واین جشنواره شاهد حضور گسترده ای شهروندان شد.

گفتنی است که در این جشنواره بیش از 130 شرکت ملی  که فعالیت های مختلف در زمینه مواد غذایی وکونسرو وانواع نوشیدنی ها ومواد پاک کننده وعطر ولباس ومواد چرمی وغیره دارند، شرکت می کنند.

حسین

شاهد أيضاً

برای تقويت پایداری شبکه برق دمشق .. ایستگاه تبدیل برق ابن النفیس با هزینه 6.5 میلیارد لیر به بهره برداری رسید

دمشق – سانا به مناسبت 49 سالگرد جنبش اصلاحی، وزارت برق کشورمان ایستگاه تبدیل برق …