وزیر کشور در مجلس: پیگیری طرح استفاده از گذرنامه الکترونیک وارتقای عملکرد مدیریت ترافیک

دمشق-سانا

مجلس کشورمان در جلسه 11 خود از دور نهم قانون گذاری که امروز با ریاست حموده صباغ رئیس مجلس برگزار شد عملکرد وزارت کشور را مورد بحث وبررسی قرار داد.

نمایندگان مجلس خواهان ایجاد یک فرآیند به منظور تسهیل بازگشت کسانی که از کارشان به سبب حضور در مناطق تحت سلطه تروریسم قرار گرفته اخراج شده بودند وتداوم فعالیت مرکز فرماندهی پلیس در تل منین واقع در حومه رقه وافزایش حقوق وحق الزحمه افراد پلیس شدند.

وزیر کشور سرلشکر محمد رحمون از تهیه مقررات مالی وقانونی مربوط به طرح استفاده از گذرنامه الکترونیک جهت  زمینه سازی برای اعلام جزییات وانعقاد قرارداد صدور آن وآغاز اجرای فاز دوم طرح ایحاد اداره واحد سوریه وتوسعه شبکه ارتباطات وارتقای عملکرد مدیریت ترافیک خبر داد.

ت.م

شاهد أيضاً

دستور رئیس جمهور دکتر بشار اسد برای ایجاد شرکت عمومی مطالعات مهندسی

دمشق – سانا رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستور شماره/12/ سال /2019/ مبنی بر ایجاد …