افتتاح خط تولید جدید نان در نانوایی حومه شهر “الولید” واقع در حمص

امروز یک خط جدیدی برای تولید نان سوری در نانوایی حومه شهر “الولید” واقع در حمص با ظرفیت 15 تن درروز افتتاح شد.

293-344x203

هدف اصلی از افتتاح خط جدید نان در این نانوایی، تامین نیازهای شهروندان از نان وکاهش فشار از نانوایی های شهر می باشد.