نمایشگاه پوشاک “ساخت سوریه”…خاستگاهی برای ارائه کیفیت تولیدات سوری است

دمشق-سانا

نمایشگاه “ساخت سوریه” پوشاک ومنسوجات ولوازم تولید فصل بهار وتابستان 2019 خاستگاهی برای ترویج وتایید قدرت بخش نساجی سوریه بر تولید اجناس مورد نیاز بازار محلی ونیز داشتن قدرت رقابت دادن با اجناس مشابه در بازارهای خارجی  به شمار می رود

3000 شرکت متخصص در تولید پوشاک ولوازم تولید آن در نمایشگاه که فعالیت خود روز 14 ماه میلادی جاری شروع کرد وتا روز 17 ادامه دارد مشارکت می کنند.

برگزاری چنین نمایشگاه در این برهه زمانی به ترویج فروش اجناس تولیدی تولید کنندگان در بازارهای داخلی وخارجی کمک می کند

میار صوفی عضو شرکت پوشاک ایمار به سانا گفت: عرضه تولیدات خود واجناس تولیدی دیگر همکاران خود نشانه بر ارتقای صنعت سوریه وهمراهی آن با صنعت های کشورهای همجوار همزمان با حفاظت بر اصالت وطبیعت اجناس تولیدی سوری وخصوصیاتش در بازارهای خارجی است.

ضیا خباز صاحب شرکت خباز اشاره کرد: تسهیلات ارائه شده به تاجران خارجی به منظور حضور در نمایشگاه سهمی در ترویج وبازاریابی برای اجناس محلی را دارد. وی افزود: میزان مشارکت وحضورشرکت کنندگان بر رشد صنعت نساجی کشور وتوان صنتعگران وعزم آن ها برای عبور از تمام موانع ورسیدن به تمام مناطقی که پوشاک سوری بیش از بحران به آنجا می رسید را دلالت دارد.

رئیس انجمن صادرکنندگان پوشاک ومنسوجات در اتحایده صادرکنندگان سوریه اکرم قنوت تاکید کرد: نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه های متخصص در پوشاک ومنسوجات در سطح منطقه به حساب می آید ودر حدود 800 تاجر وبازرگان از 18 کشور عربی واجنبی مشارکت کردند وتمام تدارکات لازم از جمله اعطای ویزا وبلیت هواپیما وانتقال اجناس آن ها دیده شده است.

ت.م

شاهد أيضاً

وزارت امور خارجه و مهاجران: سوریه از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد که اقدامات فوری برای پایان دادن به جنایات و تجاوزات (اسرائیل)، پاسخگو کردن آن و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل درباره پایان دادن به اشغال اراضی عربی توسط (اسرائیل) و مهمترین آنها قطعنامه های 242، 338 و 497 انجام دهند

وزارت امور خارجه و مهاجران: سوریه از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد که اقدامات فوری …