روزنامه لبنانی “السفیر” نوشت: بازجویی های زن تروریستی “البغدادی” حاکی است که او پول ها را از قطر به گروه های تروریستی تکفیری در سوریه می رسانده است

بیروت-سانا

روزنامه لبنانی “السفیر” نوشت که بازجویی ها از “سجی حمید الدلیمی” زن سابق تروریستی “ابوبکر البغدادی” سرکرده اصلی داعش حاکی است که او پول ها و اعانه های دریافتی از برخی طرف های خارجی بویژه از کشور قطر را به گروه های تروریستی تکفیری در سوریه می رسانده است.

روزنامه در گزارشی نوشت که  نقش اصلی الدلیمی رساندن پول ها به گروه تروریستی “جبهه النصره” و به گروه های تروریستی دیگر در سوریه بود.

السفیر خاطرنشان کرد که  در زندان علاوه بر سجی حمید الدلیمی، یک شهروند سوری به نام “آلاء” یا “علیاء” العقیلی وجود دارد و او زن ” ابو انس الشیشانی” از سرکردگان گروه تروریستی تکفیری جبهه النصره است.

روزنامه به نقل از منبعی خاص اشاره کرد که سجی الدلیمی به دلیل ارتباطش با البغدادی، تماس با گروه های تروریستی موجود در خاک لبنان، داشتن اوراق شناسایی تقلبی و روشن نشدن اطلاعات و دیتای موجود در تلفن همراه او در بازداشت بسر می برد.