مسکو: کشورهای غربی یافته های جدید را درباره اسناد جعلی مربوط به حمله شیمیایی ادعایی در شهر دوما را نادیده می گیرند

نیویورک- سانا

واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل گفت: کشورهای غربی یافته های جدید را درباره اسناد جعلی مربوط به حمله شیمیایی ادعایی در شهر دوما نادیده می گیرند

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،نبنزیا یاد کرد: “مدتها است که می گوییم ادعای حملات شیمیایی در سوریه ساختگی است و برای توجیه اقدام نظامی غیرمشروع علیه دولت سوریه استفاده می شود؛ شواهد جدید این گفته های ما را اثبات می کند. فکر می کنم همکاران غربی ما به آن توجه نخواهند کرد و به علت داشتن ایدئولوژی ضد سوری آنها را نادیده می گیرند.آنها هر چیزی که با این ایدئولوژی آنها در تناقض باشد، نادیده می گیرند.”.

نماینده روسیه در سازمان ملل به نقش گروه تروریستی کلاه سفید در ساخت ویدئوهای جعلی درباره حمله شیمیایی ادعایی در سوریه به بهانه “کار انسانی”  اشاره کرد.

راما