آمادگی فلسطینیان برای مشارکت در چهل و هفتمین راهپیمایی بازگشت

قدس اشغالی-سانا

ساکنان نوارغزه در حال آماده شدن برای شرکت در چهل و هفتمین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت در مرزهای این منطقه هستند.

به نقل از رسانه های فلسطینی، چهل و هفتمین جمعه تظاهرات بازگشت امروز برگزار می شود، و ساکنان نوارغزه در حال آماده شدن برای شرکت در این راهپیمایی هستند.

تظاهرات امروز تحت عنوان جمعه «غزه هرگز شکست نمی خورد» برگزار خواهد شد.

به نقل از رسانه های فلسطینی، هیئت ملی برگزاری راهپیمایی های بازگشت و شکستن محاصره اهالی نوار غزه را به شرکت در راهپیمایی های امروز تحت عنوان جمعه ”غزه هرگز شکست نمی خورد” دعوت کرد.

گفتنی است که تاکنون در این تظاهرات‌ها 259 فلسطینی به شهادت رسیده و نزدیک به 25 هزار نفر دیگر زخمی شدند.

راما