17 هدف در اولین گزارش ملی توسعه پایدار /  تامین امنیت غذایی، تقویت بخش کشاورزی، ریشه کنی فقر و بهبود روند آموزش

دمشق – سانا

با حمایت مهندس عماد خمیس، نخست وزیر سوریه، انجمن برنامه ریزی و همکاری بین المللی امروز (پنج شنبه) نخستین گزارش ملی توسعه پایدار را در مرکز فرهنگ و هنر دمشق ارائه کرد.

این گزارش شامل 17 هدف است که عبارتند از: تامین امنیت غذایی، تقویت بخش کشاورزی، ریشه کنی فقر، تضمین سبک های زندگی سالم، بهبود روند آموزش، افزایش فرصت های یادگیری، برابری جنسیتی، تامین آب و خدمات فاضلاب، انرژی پایدار، تشویق خلاقیت و مبارزه با بیابان زایی.

‘”عماد خمیس” نخست وزیر سوریه امروز در حاشیه برگزاری مراسم “توسعه پایدار” بر تعهد دولت به توسعه پایدار و اهداف ملی آن برای سال 2030 میلادی، مطابق با اولویت های ملی و طرح های توسعه ای که دولت به آن اهمیت می دهد، تاکید کرد.

نخست وزیر سوریه گفت: علیرغم تمام چالش ها و اقدامات اقتصادی تحمیلی علیه سوریه، دولت سوریه با توجه به اولویت ها به اجرای پروژه های توسعه ای و خدماتی، بازسازی زیرساخت ها، راه اندازی فرایند تولید و تامین نیازهای اساسی شهروندان ادامه داد.

به نوبه خود، دکتر فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه گفت: امیدواریم که سازمان ملل و کشورهای عضو آن از بازسازی سوریه به طور غیرمشروط حمایت کنند.

وی افزود: ارائه گزارش ملی توسعه پایدار، با وجود منابع محدود، مشکلات و ویرانی های ناشی از سازمان های تروریستی در سوریه و اقدامات یکجانبه اقتصادی تحمیلی، نشانگر تصمیم سوریه بر رسیدن به توسعه پایدار است.

تعدادی از وزرا و برخی اعضای رهبری مرکزی حزب بعث و واستاندار دمشق و برخی نمایندگان پارلمان و سفیران و نمایندگان سازمان های بین المللی و غیردولتی در این مراسم حضور داشتند.