اختراعی برای نجات آیفون در حال سقوط

سانا- آژانس ها
شرکت اپل از اختراع جدیدی رونمایی کرده که مانع از صدمه خوردن آیفون در حین اصابت به زمین یا هر سطح دیگری می شود.

 به بیان ساده می توان گفت درحالی که گوشی هوشمند آیفون در حال نزدیک شدن به سطح زمین است، فناوری به کار رفته در این اختراع جدید فاصله را تخمین زده و بر اساس آن گوشی درحال چرخش را در وضعیتی قرار می دهد که قطعات الکترونیکی آن کمترین آسیب ممکن را دریافت کنند.

این نوآوری تحت عنوان “مکانیسم حفاظتی برای یک وسیله الکترونیکی” و با شماره 8.9033.509 در آمریکا به ثبت رسیده است.

دو تن از محققان شرکت اپل یعنی نیکولاس کینگ و فلچر رات کاف این اختراع را به نام خود و تحت حمایت اپل به ثبت رسانده اند.

بر این اساس حسگرهای تعبیه شده در تلفن همراه هوشمند وضعیت سقوط آزاد را در کسری از زمان تشخیص می دهند.

بلا فاصله محاسباتی درباره مسیر سقوط و نقطه اصابت با سطح صورت می گیرد.

در ادامه و با درنظرگرفتن این محاسبات تلفن همراه به نحوی در هوا می چرخد که در حین برخورد با زمین کمترین آسیب را متحمل شود.