دیوارهای دفاعی پالمیرا /تدمر/ .. دو هزار سال از مقاومت در برابر جنگ ها و زلزله ها

پالمیرا – سانا

حصار دفاعی شهر پالمیرا که تدمریان آن را در قرن اول میلادی ساخته بودند، یکی از برجسته ترین بناهای تاریخی شهر تدمر به شمار می رود.

این حصار قبل از اینکه رومانیان در سال های 272 و 273 میلادی برخی اجزای آن ویران کنند، از تپه ای غرب شهر تدمر به سوی شرق آن و پیرامون بتکده بل امتداد داشت.

“خلیل الحریری” مدیر موزه تدمر به خبرنگار سانا توضیح داد: پس از حمله رومانیان به رهبری مارکوس انطونیوس، به شهر تدمر در سال 41 قبل از میلاد، تدمریان تصمیم گرفتند حصاری پیرامون شهر خود بسازند زیرا شهر در آن زمان در جاده ابریشم قرار می گرفت و پر از گنج ها بود.

الحریری افزود: حصار در زمان شاه اذینه و ملکه زنوبیا از سنگ های بزرگ و حک شده با طول آن شش کیلومتر ساخته شد. همچنین حصار دارای برج های مربع شکل، بین هر برجی و برج دیگری فاصله 37 متر، بود. هدف از ساختن این برج ها، دفاع و حمایت از حصار بود.

الحریری اظهار داشت: حصار شهر تدمر مشتمل بر دیوار دوتایی به عرض 310 سانتمیتر است. نمای خارجی آن از اسلب های بزرگ سنگ آهک اما نمای داخلی آن از سنگ آهک نرم ساخته شد.

الحریری گفت: در گذشته حصار 12 متر ارتفاع و 6 دروازه ،3 جنوبی و 3 شمالی داشت. همچنین خندقی با عمق 5 متر و عرض 8 متر و ارتفاع 5 تا 6 متر دور این حصار کنده شد.