اغاز عملیات نوسازی محله فرودگاه قدیم در شهر دیر الزور

دیر الزور-سانا

مدیریت خدمات شهری وفنی در شهر دیر الزور فاز اول عملیات  نوسازی محله فرودگاه قدیم در راستای اجرای طرح دوره ای بازسازی محلات پاکسازی شده از تروریسم به منظور بازگشت اهالی آواره شده به منازل خود آغاز کرد.

مدیر عامل شواری شهر دیرالزور مهندس رائد مندیل به خبرنگار سانا تصریح کرد:  طرح دستیابی به بهبودی  توسط شواری شهر مطرح شده است هدف آن نوسازی محلات آسیب دیده پس از پکسازی شهر از تروریسم است.

وی افزود: کارگاه های فنی با هماهنگی با مدیریت خدمات شهری وفنی در شهرداری انتقال آوار از محله فرودگاه قدیم شروع کردند وبه دنبال آن طرح تعمیر ونوسازی شبکه ها وخطوط انتقال آب شرب وخطوط انتقال برق وارتباطات وفاضلاب ویکی از مدارس محله انجام خواهد شد.

وی اشاره کرد که اهالی جمع آوری آوار منازل شان در خیابان ها به منظور انتقال آن توسط خودروهای مدیریت شروع کردند.

مدیر خدمات شهری وفنی مهندس ناصر سبع الدیر گفت: عملیات کارگاه های مدیریت در محله فرودگاه قدیم شامل انتقال آوار وباز کردن خیابان های اصلی وفرعی وبرچیدن موانع خاکی داخل شهر است.

ت.م

شاهد أيضاً

گذشتن یک سال از جنایتی که برای سوری ها فاجعه بود

دمشق-سانا یک سال از جنایت آتش سوزی ها گذشت، جنایتی است که برای انسان و …