میزان ذخایر آبی سدهای استان حسکه 525 میلیون متر مکعب است

حسكه – سانا

حجم ذخیره آب سدهای استان حسکه به 525 میلیون متر مکعب رسید.

معاون مدیر اداره منابع آبی این استان در مصاحبه با خبرنگار سانا توضیح داد: به دلیل بارش های خوب سال آبی جاری میزان ذخیره آب پشت ده سد استان حسکه به 525 میلیون متر مکعب رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته بیش از 432 میلیون متر مکعب افزایش نشان می دهد.

وی حجم ذخایر آبی پشت سدهای الحاكميه، السفان و شهید باسل الاسد را به ترتیب 7.5 ، 25 ، 473 میلیون متر مکعب اعلام و تاکید کرد: اداره منابع آبی همه سد ها را تحت مراقبت خود قرار می دهد.

غیاث