انهدام خودروهای تروریستی در ریف جنوبی ادلب …. هلاکت تعدادی از تروریست ها در ریف شمالی حماه

حماة وإدلب-سانا

گروه های تروریستی به تعدادی از مناطق کاهش تنش  در ادلب و تجاوز کردند که با واکنش ارتش عربی سوریه روبه رو شدند.

واحدهای ارتش عربی سوریه در حومه شمالی حماه محاور تحرک و مخفیگاهای گروه های تروریستی را مورد هدف قرار دادند.

خبرنگار سانا در ریف شمالی حماه توضیح داد: واحدهای ارتش عربی  سوريه ب انجام يک عمليات دقيق مواقع و استحكامات تروريست هاي ” جبهه النصره” در اطراف قلعه المضيق  به تجاوزات تروریست ها پاسخ دادند و تعدادی از تروریست ها را کشته کردند.

خبرنگار سانا در ریف جنوبی ادلب گفت که واحدهایاز ارتش مواقع تروریست ها در روستای بابولین در جبل الزاویه  را باموشک های هدف قرار دادند.

خبرنگار سانا  در حماه خاطرنشان کرد: این عملیات باعث به هلاکت و زخمی شدن تعدادی از تروریست های “جبهه النصره ”  و انهدام تسلیحات و مهمات آنها شد.