کمیته عالی تحقیقات 50 طرح توسعه را تصویب می کند

حمص-سانا

کمیته عالی تحقیقات در وزارت آموزش عالی 50 پروژه در 16 بخش توسعه ای که برخی از آن به بازسازی سوریه ارتباط دارد، تصویب کرد.

دکتر مجد الشمالی مدیر کل کمیته عالی تحقیقات طی نشست  با اداره وکادرهای دانشگاه البعث خاطر نشان کرد که پروژه های تحقیقاتی شامل 16 بخش است که عمدتا در بخش توسعه کشاورزی ودر پروژه “اجرای سیاست ملی علم وفناوری ونوآوری قرار دارد” این پروژه ها همچنین شامل محورهای تحقیقاتی طی بحران ایجاد شد از جمله بازیافت برخی مواد مفید از ساختمان های تخریب شده وبهینه  سازی سرمایه گذاری انرژی ومحصولات کشاورزی آسیب دیده ونحوه تولید محصولات جدید که دارای درآمد اقتصادی است.

الجمالی اشاره کرد که کمیته به طور مداوم برای حفظ ارتباط پرثمر با دانشگاه ها برای شناسایی تمام موانع وراه های غلبه بر آن، تلاش می کند.

 

 

حسين